Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

On the Wall - Contemporary Chinese Art / På muren - samtida kinesisk konst
Weng Fen . On the wall - Haikou No 6, 2002

On the Wall - Contemporary Chinese Art / På muren - samtida kinesisk konst

MU Chen » WENG Fen » SHAO Yinong & MU Chen » & others

Exhibition: 25 Oct 2003 – 18 Jan 2004

The Regional Museum

Stora Torg, Box 134
291 22 Kristianstad

+46 44-


On the Wall - Contemporary Chinese Art / På muren - samtida kinesisk konst
Weng Fen . On the wall - Shenzen No 1, 2002

An open and exciting vitality has characterized much of the contemporary Chinese art that I have met while planning this exhibition. Image worlds characterized by ambiguity, configurated experiences that expand the viewer’s sensibility create a tension that is hopefully mirrored in this exhibition: On the Wall – Contemporary Chinese Art. Through the works of twelve artists’ photographs, paintings, videos and objects we can see a part of what characterizes Chinese art today. Here we uncover that which unites us and that which distinguishes us. Several of the artists explore the relation between tradition and modernity. Their work illuminates such concepts as time, consumption, history, the future and identity. The exhibition title became clear when I saw Feng Weng’s photographic series of the same name, in which a young girl sits on top of a wall, behind which a new China grows in leaps and bounds. On the wall is composed of works which have been selected from the large exhibition Alors, la Chine? Which was shown during the summer of 2003 at Centre Pompidou in Paris. Kristianstad will be the only place in Sweden where one can meet these interesting images that so well expand our international perspective. - Thomas Kjellgren, Director of Center for Contemporary Art ______ I mycket av den samtida kinesiska konst, som jag har kommit i kontakt med inför den här utställningen, har jag upplevt en spännande och vital öppenhet. Bildvärldar som präglas av både mångtydighet och mångtydlighet. Gestaltade erfarenheter som vidgar betraktarens medvetande, bortom alla geografiska och nationella begränsning-ar. Det är detta spänningsfält som jag hoppas skall speglas i utställningen På muren. I verk av tolv konstnärer - i foto, målningar, video och objekt - kan vi avläsa en del av det som kännetecknar dagens kinesiska konst. Här upptäcker vi vad som förenar oss och vad som skiljer oss åt. Flera av konstnärerna utforskar förhållmellan tradition och modernitet. Deras verk belyser begrepp som tid, konsumtion, historia, framtid och identitet. Utställningstiteln blev ganska självklar när jag såg Fen Wengs fotografiska svit, som visar en ung flicka som sitter uppe på krönet av en mur, bakom vilken det nya Kina växer fram med en rasande fart. På muren byggs upp genom ett urval verk som hämtats från den stora utställningen Alors, la Chine? som under sommaren 2003 har visats på Centre Pompidou i Paris. Kristianstad blir den enda plats i Sverige där man kan möta dessa intressanta bilduttryck. Förhoppningsvis är detta början på de internationella utblickar som vi så väl behöver här i regionen.

On the Wall - Contemporary Chinese Art / På muren - samtida kinesisk konst
Mu Chen + Shao Yinong . Assembly Hall, 2002
On the Wall - Contemporary Chinese Art / På muren - samtida kinesisk konst
Mu Chen + Shao Yinong . Assembly Hall, 2002