Hier können Sie die Auswahl einschränken.
Wählen Sie einfach die verschiedenen Kriterien aus.

eNews

X

40 Years of Chinese Contemporary Photography (1976-2017)
Liu Bolin Mobile Phone 2012
Courtesy: Three Shadows Photography Art Centre

40 Years of Chinese Contemporary Photography (1976-2017)

Three Shadows 10th Anniversary Special Exhibition

Adou » ZHAO Bandi » Wei Bi » Birdhead (Ji Weiyu and Song Tao) » GAO Bo » HAI Bo » LIU Bolin » GUAN Ce » YAN Changjiang » He Chongyue » Chu Chu » ZHANG Dali » LUO Dan » XING Danwen » HOU Dengke » SONG Dong » CAI Dongdong » WENG Fen » WANG Fuchun » YANG Fudong » GAO Brothers (Zhen & Qiang) » AN Ge » LU Guang » ZHENG Guogu » ZHANG Hai'er » Xie Hailong » REN Hang » HONG Hao » ZHUANG Hui » WU Jialin » Zhang Jin » WANG Jinsong » LI Jun » Zhang Kechun » Lam Pok Yin Jeff & Chong Ng » Zhu Lanqing » HONG Lei » HAN Lei » YAN Lei » Feng Li » You Li » CHEN Lingyang » MA Liuming » Feng Mengbo » ZHU Ming » Muge » WANG Ningde » CHI Peng » JIANG Pengyi » SHENG Qi » Qiu » RONG Rong » SHAO Yinong & MU Chen » Wu Shixiong » Taca Sui » CHEN Wei » XIONG WenYun » HU Wugong » Zhang Xiao » MIAO Xiaochun » Chen Xiaoyi » CANG Xin » Liang Xiu » CUI Xiuwen » Yin Xiuzhen » FENG Yan » SUN Yanchu » SUN Yanchu » Luo Yang » LU Yanpeng » MO Yi » SHI Yong » LUO Yongjin » YANG Yongliang » Fu Yu » LIU Yuan » LU Yuanmin » HE Yunchang » Liu Zhangbolong » Liang ZHAO » CHEN Zhe » LIU Zheng » GU Zheng » JIANG Zhi » QIU Zhijie » XU Zhiwei » Zuhou Zuoxiao » & others

Exhibition: 28 Jun – 15 Oct 2017

Wed 28 Jun 17:30

Three Shadows Photography Art Center

No.155, Caochangdi, Chaoyang District
100015 Beijing

+86-10-64322663


threeshadows.cn/

Tue-Sun 10-18

40 Years of Chinese Contemporary Photography (1976-2017)
Wang Zhiping A Life at Sea 1979
Courtesy: Three Shadows Photography Art Centre

40 Years of Chinese Contemporary Photography (1976-2017)

Organizer: Three Shadows Photography Art Centre
Specially Invited Curator: Wu Hung
Executive Curator: Chen Shen
Exhibition Period: June 28-August 27, 2017
Location: Three Shadows Photography Art Centre

June 28th, afternoon (public events)
3:00pm-4:00pm Talks Wu Hung and Gu Zheng
4:15pm Media Conference and Curators’ Guide Tour
5:30pm Public Opening

Emerging after the Cultural Revolution, Chinese contemporary photography has more than forty years of history. This exhibition is divided into four sections: “The Rise of Unofficial Photography (1976–1979)”, “New Wave Photography (1980-1989)”, “Experimental Photography (1990-2006)”, and “The Development of Experimental Photography Organizations (2007-present)”. The exhibition provides a comprehensive overview of the work of important Chinese contemporary photographers from the mid 1970s on, as well as related historical material. The exhibition will be accompanied by an academic catalogue and related symposium, which will further trace the development of contemporary Chinese photography. This special exhibition to commemorate Three Shadows Photography Art Centre's 10th anniversary is jointly curated by Wu Hung (Harrie A. Vanderstappen Distinguished Service Professor of Art History, East Asian Languages and Civilizations & Curator at the Smart Museum of Art, University of Chicago).

The exhibition catalogue will be published on the opening of the exhibition.

Mori Art Museum will present the exhibition “Laboratory for Chinese Contemporary Photography – Three Shadows Photography Art Centre”, on view from July 5 - October 23, 2017, as a special program for Three Shadows 10th Anniversary.

40 Years of Chinese Contemporary Photography (1976-2017)
Hu Wugong Children Climbing the City Wall, 1996/ 2017
Courtesy: Three Shadows Photography Art Centre

Featured Artists

The Rise of Unofficial Photography (1976-1979)
Wang Zhiping, Wang Miao, Luo Xiaoyun, Jin Bohong, Wu Peng, Li Xiaobin, Wang Liping, Zhao Jiexuan, Huang Yunsheng, Zhang Ju, Li Jiangshu, Xu Zhuo, Liao Zengyi, Ren Shulin, Ling Fei, Lv Xiaozhong, Gong Tianfu, Yu Kangying, Wu Daxuan, Li Tian, Wen Danqing, Shen Yantai, Wang Wenlan, Li Jinghong, Zhang Haichao, Li Yingjie, He Yanguang, Cai Haifeng, Chen Fan, Bao Kun, Hong Ke, Huang Yusheng, Li Guohua, Liu Jianhua, Liu Shaoqiang, Liu Shizhao, Lu Zhongmin, Luo Jian, Ma Xiaoqing, Jia Yuping, Qi Guohua, Ren Guoen, Wang Yun, Wang Xiang, Wang Yan, Yan Ke, Zhang Zheng

New Wave Photography (1980-1989)
Ange, Wu Shixiong, Hu Wugong, Hou Dengke, Shi Baoxiu, Pan Ke, Wang Yaodong, Gu Zheng, Yu Xiaoyang, Chen Yongpeng, Li Shixiong, Zhou Yuedong, Xie Ping, Cai Ming, Yang Shaoming, Wu Jialin, Yu Deshui, Lv Nan, Zhang Hai'er, Lu Yuanmin, Chen Baosheng, Shi Zhimin, Xie Hailong, Wang Fuchun, Zhu Xianmin, Niu Guozheng, Wang Wusheng, Yuan Dongping, Mo Yi, Xu Yong

Experimental Photography (1990-2006)
Xing Danwen, RongRong, Liu Zheng, Zhuang Hui, Hai Bo, Gao Bo, Hong Lei, Miao Xiaochun, Xu Zhiwei, Xiong Wenyun, Han Lei, Jiang Zhi, Yan Lei, Hong Hao, Cui Xiuwen , Yang Fudong, Zhao Liang, Wang Ningde, Zhang Dali, Ma Liuming, Chen Lingyang, Wang Jinsong, Qiu Zhijie, Weng Fen , Cang Xin, Guan Ce, Zhao Bandi, The Gao Brothers, Shi Yong, Zheng Guogu, Luo Yongjin, Zhu Ming, Shao Yinong & Mu Chen, Sheng Qi, Liu Bolin, Feng Yan, Yan Changjiang, He Chongyue , Feng Mengbo, Fu Yu, Lu Guang, Zuoxiao Zuzhou, Li Tianyuan, He Yunchang, Song Dong, Yin Xiuzhen

The Development of Experimental Photography Organizations (2007-present)
Adou, Zhang Xiao, Chen Zhe, Zhang Jin, Li Jun, Zhu Lanqing, Chen Xiaoyi, Lam Pok Yin Jeff & Chong Ng, Liang Xiu, Cai Dongdong, You Li, Jiang Pengyi, Taca Sui, Ren Hang, Qiu, Lu Yanpeng, Sun Yanchu, Zhang Kechun, Chu Chu, Chi Peng, Yang Yongliang, Chen Wei, BIRDHEAD, Liu Zhangbolong, Li Zhaohui, Luo Dan, Feng Li, Wei Bi, Mu Ge, Liu Yuan, Luo Yang

40 Years of Chinese Contemporary Photography (1976-2017)
Chen Zhe Body/Wound #005, The Bearable series 2007-2010
Courtesy: Three Shadows Photography Art Centre